гр. Стара Загора, ул. “Цар Иван Шишман” 62
(НАОП “Юрий Гагарин”)