location-title

1957 година – с изстрелването на Първия изкуствен спътник 

на Земята човечеството навлиза в космическата ера.

 

Астрономическите обсерватории са родени от ентусиазма 

и стремежа на обществото да е съпричасно към Космоса.

Първата българска такава, открита в 1961 (годината на полета 

на Юрий Гагарин) е в Стара Загора.

 

От самото ѝ основаване се превръща в средище за всички

възхитени от магията на Космоса старозагорци. 

 

Заради дейности като курсовете за астрономи-любители и

НПО Клуб  «Гемма» и печели множество награди за най-съществен 

принос в насочването на младите хора към физиката, астрономията 

и науката. Във фоайето и залата за посетители може да се види постоянна експозиция Музей на космонавтиката.